Aviatické sdružení Bohemia
110. výročí létání na Plzeňsku

110 let létání na Plzeňsku


...
Letečtí průkopníci na letišti u Malesic 29.Května 1910

Na podzim roku 2019 nás oslovil Mirek Neumann z aeroklubu Plzeň-Letkov, abychom se připojili k sérii vzpomínkových akci při příležitosti 110. výročí prvního vzletu aeroplánu na území Plzně. První akce byla stanovena na termín 26. května 2020. Jednalo se o přelet skupiny 10 letounů z Plzně - Letkova přes Plzeň nad místo bývalého letiště u Malesic, odkud vzlétl francouzský pilot Henry Jullerot na letounu Farman. Oslava tohoto historického letu bude pokračovat výstavou v mázhauzu plzeňské radnice v termínu 19.6. – 10.7. 2020, která je věnovaná historii létání na Plzeňsku a jejíž součástí je i prezentace Aviatického sdružená Bohemia.


...
Sokolíci se připravují ke vzletu

Účast letounů Aviatického sdružení Bohemia na vzpomínkovém přeletu se postupně ustálila na čtyřech letounech. Sokol M-1D s Dušanem Skálou a Jaroslavem Krýdou, jako vedoucím našeho roje, DHC-2 Beaver s Markem Javorským a Alešem Polaneckých, Z-43 s Honzou Jiříkem a Michalem Švihlou. Štefan Koprda s Cessnou 172 se zhostil role organizátora a letového koordinátora celé akce. Navíc měl za úkol spolu s kameramanem zdokumentovat celou akci ze vzduchu.


...
Marek Javorský a plk. Ing. M. Lanči

Vzlet naší skupiny směr Letkov stanovený na 14:00 se podařilo splnit, navzdory již tradičnímu zvyku posádky Beaveru točit do poslední chvíle šroubovákem všude po kabině. Pro přelet na Letkov se role kopilota v DHC-2 s velkou chutí zhostil poslední velitel vojenské Líňské základny plk. Ing. Miroslav Lanči.

Po milém přivítání Mirkem Neumannem na Letkově jsme se sešli s ostatními účastníky letu na briefingu pod vedením Štefana Koprdy. Trať letu, výška rychlosti. Vzlet po dvojicích s rozestupem 15 vteřin.


...
Ve formaci se Sokolem

Přesně v 16.00 je Cessna 172 s připraveným kameramanem přesně nad letištěm a první dvojice dostává pokyn ke vzletu. Po vzletu letouny zaujímají pozice a míří směrem nad Borskou přehradu, kde odbočují směrem nad centrum Plzně. Tam nás čeká lehká přeháňka, jako by příroda také chtěla přispět do vínku. Zatáčkou vlevo míříme přímo nad památné místo – louku na jižním okraji Malesic. Po prvním průletu se dvojice rozdělují a každý letoun ještě jednou defiluje pro diváky na zemi. Máváním křídel vzdáváme hold prvním průkopníkům letectví a levou zatáčkou pokračujeme směrem na Letkov. Od Štefana v C-172 dostáváme pokyny ve formě kurzů a rychlosti, aby pořídil co nejlepší letové záběry a ve formaci s námi zůstává až na práh dráhy. Na Letkově přistáváme v krátkých intervalech a letouny stavíme do úhledné linie pro pořízení fotografií.


...
Z-43 připraven

Po krátkém debriefingu a občerstvení se naše „Bohémská“ letka řadí na vzlet a po průletu ve formaci se loučíme s Letkovem a pokračujeme do Líní. Následuje opět průlet ve formaci a rozchod na přistání. Naše miláčky dáváme spát do hangárů plni dojmů z příjemného polétání.

Je dobře, že díky organizátorovi akce Mirkovi Neumannovi, jsme si toto významné výročí připomenuli a Aviatickému sdružení Bohemia bylo ctí se zúčastnit.

„Letu zdar !“

za Aviatické sdružení Bohemia z.s.
Aleš Polanecký

Kontakt

Neváhejte a kontaktujte nás

Dušan Skála

+420 724 672 271

info@asbohemia.cz

Aviatické sdružení BOHEMIA z.s. zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, složka číslo 8323

IČO: 06901760   Adresa: Tymákov 323, 33201 Tymákov, okr.Plzeň-město   Raiffeisenbank: 586379002/5500   IBAN: CZ8055000000000586379002