Aviatické sdružení Bohemia
Den veteránů

Den veteránů


...
Vlčí mák - symbol Dne veteránů

Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi zeměmi Dohody a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.

11. listopad je významný den (nikoli státní svátek), který je věnován veteránům všech válečných konfliktů a slaví se ve všech demokratických zemích Evropy, USA a Kanadě jako významná připomínka vítězství demokracie ve světě, ke kterému pomohly i Československé legie.


...
Posádka Beaveru připravena

Aviatické sdružení Bohemia přislíbilo účast na vzpomínkovém aktu Dne válečných veteránů, v parku Homolka v Plzni. Úkol zněl jasně. Průlet letounu načasovaný na 11:11 11.11.2020, přesně na úvod slavnostního aktu.

Vzhledem k nepříznivým meteorologickým podmínkám jsme zvolili průlet jednoho letounu nad místem konání, ale i tak se objevila malá novinka. Na vzpěru našeho Beaveru jsme připoutali státní vlajku.


...
Průlet Beaveru nad Pomníkem Obětem válek  

Navzdory počasí se podařil první ze tří průletů uskutečnit přesně na čas 11:11 a vlajka vydržela silný nápor proudění pro celou dobu naší produkce.

Ohlasy účastníku akce u Pomníku Obětem válek za svobodu a demokracii v parku na Homolce byli pozitivní a my jsme rádi, že jsme mohli přispět i v tak složitých podmínkách, které dnes panují.

„Letu zdar !“

za Aviatické sdružení Bohemia z.s.
Aleš Polanecký

Kontakt

Neváhejte a kontaktujte nás

Dušan Skála

+420 724 672 271

info@asbohemia.cz

Aviatické sdružení BOHEMIA z.s. zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, složka číslo 8323

IČO: 06901760   Adresa: Tymákov 323, 33201 Tymákov, okr.Plzeň-město   Raiffeisenbank: 586379002/5500   IBAN: CZ8055000000000586379002